Sự kiện

Hướng Dẫn Fix Lỗi Phiên bản Adobe Flash Player

Hiện tại 1 số hệ điều hành khi cài game bị tình trạng báo phiên bản Adobe Flash Player

C:\Users\Tuan\Desktop\ảnh fixx test\02.png

Các Bạn Vui Lòng cài đặt Adobe Flash Player mới nhất

Link: https://get.adobe.com/flashplayer/

C:\Users\Tuan\Desktop\item tét\30.png

Chọn Link

Need Flash Player for a different computer?

Chọn Hệ Điều Hành Máy Tính Của Bạn

C:\Users\Tuan\Desktop\item tét\31.png

Tiếp Theo bạn Chọn : FP 32 fo Internet Explorer – ActiveX C:\Users\Tuan\Desktop\item tét\32.png

Và Tiến hành Cài Đặt Adobe Flash Player