Sự kiện

Lịch Trình Mở Alpha Test Tại Thủy Hàn Kiếm

Giai Đoạn Test cấp 89

 • Thời Gian từ 10h00 đến 23h59 ngày 07/08/2019
 • Hỗ trợ nhân vật cấp 89
 • 1 set trang bị 8x +12
 • Huyền tinh, bạc khóa ,đồng khóa, Ngân Phiếu đổi đồng
 • Item Mật Tịch Kinh Thư luyện max mật tịch
 • Thú cưỡi tùy chọn
 • Phi phong từ cấp 1 đến cấp 10
 • Ngoại trang, mặt nạ hiển hóa NPC các loại

Giai Đoạn Test Cấp 119

 • Thời Gian từ 00h30 đến 23h59 ngày 08/08/2019
 • Hỗ trợ nhân vật cấp 119
 • 1 set trang bị bạch ngân +16
 • Đồ phổ luyện hóa danh vọng Tiêu Dao, Thủy Hoàng, Trục Lộc, Vũ Uy
 • Đồng hành 6 skill và trang bị đồng hành cấp 3

Giai Đoạn Test Cấp 129

 • Thời Gian từ 00h30 đến 23h59 ngày 09/08/2019
 • Hỗ trợ nhân vật cấp 129