Sự kiện

Hướng Dẫn Khởi Động Chức Năng Plug-in

Khi Đăng Nhập Vào Game Bạn Nhấn Phím ESC

Tiếp Theo Nhấn vào Chức Năng Plug-in trên bảng hệ thống

C:\Users\Tuan\Desktop\item tét\29.png

Click vào ô Khởi Động Chức Năng và nhấn vào ô Quay Lại