Sự kiện

Sau Kết Quả Vote Ngày 09/08/2018

BQT quyết định tuân theo số đông gỡ bỏ tính năng trùng sinh

Cám Ơn các bạn đã cho một phiếu bình chọn